وب سرویس شاخص بورس

طول × عرض ×
سایز فونت
رنگ متن
رنگ قیمت ها
رنگ پس زمینه
رنگ کادر
قیمت بازار بورس
نماد شرکت قیمت پایانی تغییرات
وگستر گسترش سرمايه گذاري ايرانيان 1,833 %4.60
شاوان پالايش نفت لاوان 20,387 %5.00
ميهن بيمه ميهن 1,575 %4.97
ودي بيمه دي 2,318 %-0.78
سمايه بانك سرمايه 2,438 %3.54
دي بانك دي 1,760 %2.17
بالاس مهندسي ساختمان تاسيسات راه آهن 10,804 %5.00
خفناور مهندسي صنعتي روان فن آور 6,775 %4.99
قدرت گرفته از ایران نرخ
وگستر گسترش سرمايه گذاري ايرانيان 1,842 81 % 4.60 1,833 72 % 4.09
شاوان پالايش نفت لاوان 20,423 972 % 5.00 20,387 936 % 4.81
ميهن بيمه ميهن 1,583 75 % 4.97 1,575 67 % 4.44
ودي بيمه دي 2,300 -18 % -0.78 2,318 0 % 0.00
سمايه بانك سرمايه 2,427 83 % 3.54 2,438 94 % 4.01
دي بانك دي 1,746 37 % 2.17 1,760 51 % 2.98
بالاس مهندسي ساختمان تاسيسات راه آهن 10,804 514 % 5.00 10,804 514 % 5.00
خفناور مهندسي صنعتي روان فن آور 6,792 323 % 4.99 6,775 306 % 4.73
شپاس نفت پاسارگاد 27,910 -21 % -0.08 27,974 43 % 0.15
ميدكو هلدينگ صنايع معدني خاورميانه 6,100 37 % 0.61 6,080 17 % 0.28
سيستم همكاران سيستم 4,559 -61 % -1.32 4,727 107 % 2.32